Nydanande pedagogik

Boken ”The power of mindful learning” av Ellen Langer, professor i psykologi vid Harvard, behandlar flera intressanta aspekter av pedagogik som är verkligt viktiga för kampträning.

Hon förklarar bl.a. problemen med att överinlära grundrörelser tidigt i sin utveckling – då man i detta skede har som minst förståelse, och därför med nödvändighet inte kan få rörelser rätt. Ett överbefäst mönster är sen svårare att slipa på än om man har en mer flexibel inställning till form. Hon diskuterar också skillnaden mellan lek och arbete. Lek sker för sin egen skull, och arbete för att uppnå ett mål. Det finns många fördelar med att träna i samma mentala tillstånd som då vi leker – träning för sin egen skull. Ett annat viktigt område rör kontextuell inlärning, hur vår förståelse fördjupas och ger oss större möjlighet att senare tillämpa den, om den redan från början sker i en kontext. Detta är alltså motsatsen till att först lära sig grunderna perfekt, och först därefter tillämpa dem. Dessa och flera andra principer understöds av omfattande forskning på inlärning från såväl praktiska och motoriska områden som akademiska och teoretiska områden.

Läsvärd bok för den som vill utveckla sina träningsmetoder eller känner att de fastnat i gamla mönster!

Kritik och feedback

En kort med koncentrerad artikel om kritik och feedback. Viktig för alla oss som coachar. Vilka konsekvenser får det om vi uttrycker oss och fokuserar på olika aspekter av en händelse eller ett beteende? Hur kan vi coacha och samtidigt bygga upp självsäkra och nyfikna personer som bidrar till en god stämning i dojon?
Psychology Today om kritik och feedback

Shorinji Kempo och hjärnforskning

Neuropsykologin kan hjälpa oss att bli ännu bättre på Shorinji Kempo, och inte minst att må bättre. En artikel om hur centrala aspekter i vår träning på ett kemiskt plan bidrar till välmående: att uppnå mål, ömsesidigt förtroende, skratt, fysisk aktivitet, självförtroende m.m.
Psychology Today om kemin i hjärnan

Tydliggör elevens eget ansvar

Här finns ett dokument som Stockholm Södra delat ut till de med 1 kyu, som stöd för planering till 1 dan (shodan). Dokumentet innefattar såväl teknisk, fysisk som mental utveckling och syftar till att tydliggöra krav och förväntningar samt det egna ansvaret för utvecklingen.
Planering shodan