Mindfulness

En av Shorinji Kempos viktigaste principer handlar om att leva varje ögonblick till fullo – precis detsamma som det som ofta benämns mindfulness eller på svenska medveten närvaro. Jon Kabat-Zinn är en amerikansk läkare som sedan 70-talet studerat stress och mindfulness. Läs mer om hur man kan skapa handlingsutrymme mellan tankar och känslor, och den aspekt av oss själva som upplever tankar och känslor. Detta är självklart användbart i träningen och det vi gör under chinkon, men på ett ännu djupare plan något som kan berika livet och hjälpa oss att leva mer i enlighet med våra värderingar.

Några av hans böcker: ”Vart du än går är du där” och ”Full catastrophe living”. Ni hittar även föredrag av honom på youtube. Det finns också guidad meditation att köpa, där man får stöd i sin mindfulness-träning.

Värderingar

En annan bok som direkt relaterar till Shorinji Kempos filosofi heter ”Lyckofällan”, av den australiske psykologen Russ Harris. Medveten närvaro kan hjälpa oss att uppskatta nuet mer, och bidrar till att oro, rädsla, ångest och negativa tankar får mindre makt över våra livsbeslut. Till detta, fogas i denna bok, verktyg som hjälper oss att leva mer i enlighet med våra djupaste värderingar. Värderingarna behöver vi först formulera inom de viktiga områdena i våra liv, t.ex. relationer, hälsa, arbete, träning, etc. När vi har stakat ut en tydlig riktning i våra liv kommer mindfulness att hjälpa oss att inte dras ur kurs. Med små steg, tålamod och uthållighet kan man då ta sig ditåt man vill. Denna kombination av daglig disciplinering och förmågan att ta ställning för sina värderingar är mycket centralt inom Shorinji Kempo.

Russ Harris presenterar i sin bok kärnan i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), en forskningsbaserad inriktning inom psykologin som mer och mer börjar revolutionera mer traditionella angreppssätt på psykologisk ohälsa.

Idrottspsykologi

En bok med en mängd användbara redskap när du vill formulera mål för din träning, lära dig hantera distraktioner, negativa tankar m.m. Författaren Joseph O´Connor utgår till viss det från möjligheten att förändra negativa tankar till mer konstruktiva. Aktuell forskning visar att denna möjlighet är starkt begränsad, då vi inte kan styra vårt tänkande i den grad vi kanske inbillar oss. Dock är flera av verktygen mycket lika de som används inom mindfulness-träning. Skillnaden är att istället för att försöka förändra oönskade tankar eller känslor, så strävar man inom mindfulness efter att istället förändra sitt förhållningssätt till tankar och känslor. NLP and Sports

103 praktiska verktyg

I denna bok, 103 mentala metoder, finns en mängd användbara små verktyg du som tränare kan prova, utvärdera och använda. Kortfattad och praktisk snarare än djuplodande. Boken är skriven av bröderna Anders och Johan Plate, den förre läkare och den senare en av de ledande mentala rådgivarna inom svensk idrott.

Om konflikter

Denna bok, The magic of conflict, behandlar hur vi kan dra nytta av principer från budo i de konflikter vi möter i livet. Författaren Thomas Crum är själv erfaren budoutövare inom framför allt Aikido. Inspiration för oss som vill förmedla den praktiska nyttan av den dagliga träningen i dojon.

Om Bushido som metod för personlig utveckling

Boken Bushido och Budo Boken Bushido och Budo, av Roy Andersson, en mycket erfaren utövare av karate, är inspirerande läsning för den som på allvar vill hänge sig åt Shorinji Kempo eller någon annan budoart. Boken förklarar de centrala aspekterna av den metod för personlig utveckling som samurajerna levde efter. Det finns förstås stora, stora likheter med Shorinji Kempos filosofi, och vi kan anta att So Doshin var präglad av bushido sedan unga år. Aosaka sensei, som Sverige har mycket nära band till, kommer från en samurajsläkt med anor från 1400-talet. För att förstå Aosaka senseis filosofi, hans syn på självdisciplin, uppförande, moral och vad som är viktigt i livet, är denna bok oundgänglig.

Boken finns att beställa via: [email protected]