På de underliggande sidorna (välj i menyn ovan eller till höger) finns idéer om sätt att träna olika aspekter av Shorinji Kempo. Det riktar sig till utövare inom förbundet och inte minst de som har någon form av instruktörsroll i sin klubb. Vi kommer fylla på efter hand och hoppas att vi så småningom får ett fint litet bibliotek med länkar och dokument som kan utveckla träningen.

Här kommer några punkter som gäller all form av träning från Anders Eriksson, professor i psykologi vid Florida State University, och internationellt erkänd forskare inom området topprestationer:

1. Förberedelse

Sätt upp exakta mål och gör upp en detaljerad plan för hur dessa ska uppnås. Här har du som tränar ett eget ansvar. Formulera gärna såväl tekniska, fysiska och mentala mål. Gör den realistiska men ändå utmanande, och gärna möjliga att mäta så du vet när du nått dem.

2. Koncentration

Oavsett om det handlar om schack eller Shorinji Kempo är ”avsiktlig träning” ett ­mentalt krävande arbete. Det är viktigt att vara helt fokuserad och koncentrerad på uppgiften när man tränar. Vi jobbar mycket med mindfulness och andra koncentrationsövningar under träningen, saker du även kan ha enorm nytta av utanför dojon.

3. Tänja gränser

Avsiktlig träning handlar om att hela tiden försöka höja sig över sin nuvarande prestationsnivå. För att bli riktigt duktig är det viktigt att identifiera sina svag­heter och försöka förbättra just dem. I träningen kan detta handla om allt från att jobba mer på den sämre sidan, att våga gradera, att våga tävla eller att våga undervisa fast man känner oro eller ängslan inför dessa saker.

4. ”10 000-timmars­regeln”

Att utveckla en talang tar lång tid. Åt­skilliga studier har visat att det krävs runt 10 000 timmar av intensiv träning för att nå världsklass inom ett område.
Att träna 3-4 ggr i veckan är i detta sammanhang inte särskilt mycket! Du behöver alltså träna både regelbundet och ofta för att dina framsteg ska bli tydliga. När man märker att man utvecklas ökar ofta motivationen.

5. Återkoppling

Det är viktig att kontinuerligt analysera sina framsteg och motgångar, gärna tillsammans med en lärare. Har man inte nått så långt som man hoppats, måste träningen kanske modifieras. Vi tränar nästan alltid i par – feedback, analys och coaching är självklara delar av träningen. Lyssna på det din träningskamrat säger, och hjälp din kompis genom att ge rak och konstruktiv återkoppling.

6. Självinsikt

Ska man bli riktigt skicklig inom ett område måste man kunna se sig själv lite utifrån och göra en realistisk bedömning av den egna utvecklingen och förmågan. Utifrån dessa iakttagelser blir det lättare att lägga upp träningen på rätt sätt.
Vi försöker videofilma många moment i träningen, särskilt på de mer avancerade passen. Videoanalys av den egna träningen är otroligt utvecklande.

Ta alltså din anteckningsbok (skaffa en om du inte redan har en!) och sätt igång! Ta för vana att alltid ta med boken i träningsväskan.