Styrelsen för Svenska Shorinji Kempoförbundet ser ut enligt följande:

Leif Kekonius
Ordförande
Alexander Tilly
Alexander Tilly
Vice ordförande
bild kommer
Stefan Jönsson Levin
Kassör
bild kommer
Richard Tjust
Sekreterare
bild kommer
Arnaud Tiquet
Ledamot
Leif Kekonius
Kenneth Ishii
Suppleant
bild kommer
Mattias Wallén
Suppleant

Valberedningen ser ut enligt följande:

bild kommer
Tobias Alm
Sammankallande
bild kommer
Hanna Svedberg
bild kommer
Christer Enfors

Examinatorer

Följande personer har examinatorlicens utfärdad av Shorinji Kempo Unity
(se även längst ner på den här sidan), licensen giltig från 1 april 2013 till 31 mars 2018

1 kyū kōshi-in (examinator klass 1)

Anders Pettersson, daikenshi 6 dan, Karlstad shibu

2 kyū kōshi-in (examinator klass 2)

Åke Olsson, seikenshi 5 dan, Karlstads studenter shibu
Stefan Jönsson Levin, seikenshi 5 dan, Visby shibu
Leif Kekonius, seikenshi 5 dan, Bromma shibu
Boban Mladenovic, seikenshi 5 dan, Haninge shibu
Per Lindblom, seikenshi 5 dan, Mosebacke shibu
Anders Magnusson, seikenshi 5 dan, Stockholm södra shibu
Alexander Tilly, seikenshi 5 dan, Stockholm södra shibu

Robert Liljeblad, seikenshi 4 dan, Stockholm norra shibu
Viktor Karlholm, seikenshi 4 dan, Stockholm södra shibu
Tobias Alm, seikenshi 4 dan, Bromma shibu
Peter Hansen, chūkenshi 3 dan, Stockholms Studenter shibu
Arnaud Tiquet, chūkenshi 3 dan, Göteborg shibu