Shorinji Kempo har funnits i Sverige sedan 1970 (se mer om historian här) då den första föreningen officiellt startade. Under mitten av 1980-talet började ett mer strukturerat samarbete mellan föreningarna.

1991 bildades en egen kommitté för Shorinji Kempo inom Budoförbundets karatesektion där Shorinji Kempoföreningarna, och en del andra budo, fanns förutom karate. Ungefär samtidigt började diskussionerna med hombu i Japan om ett nationellt förbund. Den 6 november 1993 hölls ett möte där det beslutades att bilda ett Svenskt Shorinji Kempoförbund, vilket framför allt hanterade relationerna gentemot hombu. Det svenska förbundets registrerades som medlem i World Shorinji Kempo Organization den 19 juli 1994. Under hela tiden sedan Shorinji Kempokommittén bildades har det även jobbats aktivt för att få en egen Shorinji Kemposektion i Svenska Budoförbundet (budoförbundet bytte 22 mars 2003 namn till Budo & kampsportsförbundet).

Gruppbild från Shorinji Kempos 30-årsjubileum i Sverige, september 2000.
Gruppbild från Shorinji Kempos 30-årsjubileum i Sverige, september 2000.

I samband med Svenska Budo & kampsportsförbundets (SB&K) förbundsstämma i mars 2008 gick motionen om att bilda en Shorinji Kemposektion i SB&K igenom. Formellt bildades Shorinji Kemposektionen den 19 april samma år.

I samband med SB&K:s förbundsstämma den 21 mars 2009 antogs en proposition som föreslog en omorganisation av SB&K till att inte ha några sektioner utan istället bestå av olika idrotters underförbund. Därmed försvann Shorinji Kemposektionen efter mindre än ett år och istället anslöts Svenska Shorinji Kempoförbundet som ett underförbund till SB&K. I och med detta försvann en mängd dubbelarbete som det inneburit att dels ha ett Shorinji Kempoförbund vid sidan av SB&K och dels en Shorinji Kempoorganisation (i många år en kommitté för att sista året bli egen sektion) inom SB&K.