Chinkon gyō på Honzan (november 2003)
Chinkon gyō på Honzan (november 2003)

Kongo Zen Sohonzan Shorinji [金剛禅総本山少林寺] är en religiös organisation, shukyō hōjin [宗教法人], med den unika filosofin att uppnå jiko kakuritsu [自己確立] (upprättande av ett jag) och jita kyōraku [自他共楽] (ömsesidig lycka för sig själv och andra) genom Shorinji Kempos träningsmetod enligt shin shin ichinyo [身心一如] (kropp och själ samtidigt) och tillämpning av undervisningen till det dagliga livet. Övertygade om att en man är ett ”frö av potential” som rymmer funktionen av det oändliga universum, undervisar Kongo Zen förtjänsten av att vårda denna potential och förverkliga ett fredligt och rikt samhälle genom ömsesidig respekt och samarbete. På de cirka 2000 dōin [道院] runt om över hela Japan trivs, både unga och gamla, över generationerna, i träningen. Av de knappt 3000 föreningarna i Japan är cirka 2000 dōin och tillhör Kongo Zen Sohonzan Shorinji. Kongo Zen Sohonzan Shorinji leds av Urata-sensei som är daihyō [代表] (vilket kan översättas till representant). Viktiga datum för Kongo Zen Sohonzan Shorinji är nyårsdagen, i maj uppmärksammas dödsdagen för Kaiso genom att man har ”kaiso-day” under hela månaden. I oktober hålls dharma-sai. I övrigt arrangerar man ett flertal olika kenshūkai och kōshūkai (seminarier) under året.