Mental Utveckling

seishin shūyō

Seishin shūyō

Shorinji Kempo är ett träningssystem för att skapa balans mellan kropp och sinne. För att åstadkomma detta använder sig Shorinji Kempo av två träningsmetoder:

Meditation

Meditation, eller chinkon gyō 鎮魂行 som vi kallar det, innebär i princip zazen 座禅. Denna träning ger dig god hållning, lugn och avslappnad andning samt främjar ett balanserat sinne.
Chinkon gyō i Göteborg 2009
Chinkon gyō i Göteborg 2009

Kampträning

Den fysiska träningen, kampträningen, kallas för ekkin gyō 易筋行. Genom denna träning förbättras ditt självförtroende och beslutsamhet och ger dig en god grund för ett handlingskraftigt agerande både i en självförsvarssituation och i det dagliga livet.