Vad är Shorinji Kempo?

Shorinji Kempo är en traditionell budoart och ett utmärkt självförsvar. Shorinji Kempo erbjuder en varierande och mångsidig träning som kan utövas av alla, kille eller tjej, ung eller gammal. Alla är välkomna. Det finns tre huvudsakliga mål med Shorinji Kempoträning. De är:

Goshin Rentan Seishin shuyo (mental utveckling)   Kenkō Zōshin (fysisk hälsa)

Man har också två syften med träningen:

Jiko Kakuritsu (Bygga upp sig själv)
Jita Kyōraku (Ömsesidig välgång)
Man skall alltså genom träning bygga upp sig själv till en stark och rättvisetänkande person som kan hjälpa andra. För att beskriva Shorinji Kempo brukar man också prata om Shorinji Kempos sex karaktärsdrag. Shorinji Kempo grundades av So Doshin 1947. Han utvecklade ett system som bygger på de tekniker och den filosofi han lärt sig i Kina. So Doshin ville återskapa den tanke Boddhidharma haft när han lärde ut kampkonst och zenfilosofi i Shaolintemplet. Shorinji Kempo baseras på enighet mellan kropp och själ samt enigheten mellan styrka och kärlek. Organisationen leds av Shorinji Kempo hombu (huvudkontor), som ligger i den lilla staden Tadotsu i Japan, vilka även utfärdar alla graderingscertifikat. Samtliga Shorinji Kempoföreningar i Sverige är anslutna till Svenska Shorinji Kempoförbundet och därmed också till Svenska Budo- och kampsportsförbundet och World Shorinji Kempo Oranization (WSKO). Shorinji Kempo är också en av de nio gendai budō 現代武道 (modern budo*) som tillsammans med Nippon Budokan (日本武道館) bildar organisationen Nippon Budō Kyōgikai 日本武道協議会. De nio gendai budō är: Aikido, Judo, Jukendo, Karate, Kendo, Kyudo, Naginata, Shorinji Kempo och Sumo. * Med modern, eller gendai, budo avses budo som startat efter 1868. Budo från tiden före 1868 kallas koryū budō 古流武道 eller ”gammal-stil” budo.