Shorinji Kempos tekniska system

– 3 delar, 3 system, 25 grenar med tekniker

Shorinji Kempos teknik är indelad i 3 delar; shin 心 (själ), tai 体 (kropp), chi 智 (visdom). Trots att teknikerna kräver stor del fysisk träning förväntas man att utveckla både själ och förstånd.

Tai, eller den fysiska träningen, är indelad i 3 system om totalt 25 grenar med tekniker (på japanska santei sampō nijūgo kei 三鼎三法二十五系). Dessa 3 system är; gōhō 剛法, eller hårda metoder och innefattar slag, sparkar, blockeringar etc. Jūhō 柔法, mjuka metoder, är försvar mot olika grepp och kast och innefattar olika typer av fritagningar, nedbrytningar, kast och fasthållningar. Den sista är seihō 整法 och kan översättas som korrigerande metoder.

Nedan kan man se i ett diagram hur de olika delarna hänger ihop.

Diagram över santei sampō nijūgo kei