Sparring & Fri Kamp - Randori

Randori 乱捕り innebär fri kamp, ibland kallas det också för unyōhō 運用法 (tillämpningsmetod), och är en viktig del av Shorinji Kempo-träningen. Man brukar säga att randori är tillämpningsmetod (unyōhō) av hōkei.

Syftet med randori

Syftet med randori är att utveckla sina tekniker – hōkei. Det är en metod att förfina det man lär sig som hōkei.
Randoriträning med bōgu (skydd).
Randoriträning med bōgu (skydd).
Randori kombinerar de förutbestämda mönster vi har i hōkei med fria kombinationer av attacker och försvar. Shorinji Kempo-träning är uppbyggt kring att lära sig att göra hōkei i par, men om träningen enbart består av förutbestämda mönster lär man sig inte att reagera på okända attacker. Man når aldrig hōkeis nivå på det sättet. Därför krävs det att man bemästrar teknikerna så att de kommer naturligt för att vara lugn nog att utföra hōkei, även när man inte vet vilken attack som kommer. Genom randori lär man sig att röra sig enligt principerna även när man blir överraskad. Under verkliga omständigheter behöver man ha en känsla för avstånd (maai), snabba kombinationer av tekniker och en hög förmåga att anpassa sig efter vad motståndaren gör. Randori-träning är till för att förbättra dessa egenskaper, inte för att besegra andra.

Tävlingar

I dag är det inte så vanligt med randori-tävlingar inom Shorinji Kempo, men det förekommer på en del håll. Det är viktigt att man utför randori-träning i Kongo Zens anda. Att lyckas eller misslyckas i att skydda sig själv i randori är viktiga och nyttiga erfarenheter att lära sig ifrån. Däremot betonade Kaiso ofta att man inte skall eftersträva mästerskapsliknande randori-matcher som syftar till att vinna en tävling. Shorinji Kempos ledning (hombu) har motsatt sig tävlingar vars huvudsakliga inriktning är randori. Randori-träning med bōgu 防具 (skyddsutrustning) gör att man kan träna saker som att lära sig träffa och ändå ha balans, få känsla för rätt maai när man verkligen träffa, etc. Men användandet av bōgu i randori innebär också flera begränsningar. En är att användandet av boxhandskar förhindrar användandet av jūhō-tekniker vilka kräver fri rörelseförmåga av hand och fingrar. Kampstilen anpassar sig till slag och sparkar och man kan skapa dåliga vanor genom att inte bry sig om farorna med greppattacker. En annan fara är att man ignorerar smärtan från slag och sparkar när man använder skyddsutrustning. Det gör det möjligt att kontra framgångsrikt trots att man i en riktig kamp redan skulle ha fått en ödesdiger träff.

Metoder för randoriträning

Man kan träna randori på olika sätt, det är dock viktigt att inte bara träna helt fri randori, med obegränsade attacker och försvar. För att kunna utveckla förmågan i randori bör man ha ett syfte med varje moment i randori-träningen. Ett vanligt sätt att öva randori i Shorinji Kempo är att utse kōsha 攻者 (attackerare) respektive shusha 守者 (försvarare). På detta sätt liknar det mer en självförsvarssituation än om båda personerna attackerar helt fritt.
Shorinji Kempos officiella bōgu.
Shorinji Kempos officiella bōgu.
Andra sätt kan vara att ha ett begränsat antal attacker och utifrån det välja bland ett antal olika hōkei som försvar. Detta kan i sin tur anpassas i flera olika nivåer och svårighetsgrader beroende på kunskapsnivån hos enskilda kenshi. Shorinji Kempo hombu har också utvecklat och tagit fram olika typer av bōgu (skydd) som kan användas i randori, givetvis används dessa även i vanlig hōkei-träning.