Teknik - Hokei

Hōkei 法形 kan översättas som ”form” eller ”mönster”. När man pratar om form eller mönster tänker man ofta på kata 型 som används inom många andra budō 武道. Det andra skrivtecknet (kanji) i hōkei kan också läsas kata, men det är inte samma kanji som det som oftast används för kata inom annan budō. Betydelsen av kata och hōkei är snarlik men det finns en viss skillnad. När man pratar om hōkei tänker man kanske i första hand på mönster som utförs i ensam form. I Shorinji Kempo finns det även sådana (se längre när på denna sida). Det primära i Shorinji Kempo är dock parövningar (se kumite shutai under Shorinji Kempos karaktärsdrag).
Gōhō hōkei (här har utövarna hōi).

Gōhō kanji

Gōhō

niō ken

Niō ken 仁王拳 är en grupp av tekniker med försvar mot olika typer av slag mot jōdan (huvudet) och en kontringsattack. Niō ken innehåller 21 olika tekniker.

sangō ken

Sangō ken 三合拳 innehåller tekniker med försvar mot slag- eller sparkattacker mot chūdan (magen) och kontringsattack med spark. Sangō ken innehåller 9 olika tekniker.

ten'ō ken

Ten’ō ken 天王拳 är försvar mot en serie av attacker som inleds med ett slag mot jōdan och kontring med spark. Ten’ō ken innehåller 9 olika tekniker.

byakuren ken

Byakuren ken 白蓮拳 – Typiskt för tekniker i gruppen byakuren ken är dan han geki, vilket innebär att man försvarar och kontrar med samma hand. Byakuren ken innehåller 6 olika tekniker.

chiō ken

Chiō ken 地王拳 är försvar mot en serie av attacker som inleds med spark mot chūdan eller gedan (nedre delen). Chiō ken innehåller 6 olika tekniker.

kakuritsu ken

Kakuritsu ken 鶴立拳 är tekniker som i huvudsak innebär försvar med benet mot sparkar riktade mot gedan och kontring med spark. Kakuritsu ken innehåller 5 olika tekniker.  
Jūhō hōkei (här har utövarna hōi).

jūhō

Jūhō

ryūō ken

Ryūō ken 龍王拳 är tekniker för att ta sig loss från olika typer av grepp. Ryūō ken innehåller 27 olika tekniker.

ryūka ken

Ryūka ken 龍華拳 är en grupp av tekniker utvecklade från Ryūō ken, men som innebär att man utför nedbrytning eller kast istället för fritagning. Dessa tekniker är centrala inom Shorinji Kempo. Ryūka ken innehåller 56 olika tekniker.

goka ken

Goka ken 五花拳 är kasttekniker, några av dem genom försvar mot slag för att sedan greppa ock kasta. Goka ken innehåller 26 olika tekniker.

kongō ken

Kongō ken 金剛拳 är tekniker för att hålla fast någon. Kongō ken innehåller 27 olika tekniker.

rakan ken

Rakan ken 羅漢拳 är en uppsättning tekniker med försvar mot i huvudsak grepp i kläder (t.ex. ärm eller krage), strypningar etc. Rakan ken innehåller 47 olika tekniker.

rakan teihō

Rakan teihō 羅漢締法 är en grupp tekniker med olika typer av strypningsmetoder. Rakan teihō innehåller 8 olika metoder.

rakan appō

Rakan appō 羅漢圧法 är tekniker som använder kyūsho 急所. Den här gruppen av tekniker ingår till gradering till 6:e dan. Rakan appō innehåller 35 olika tekniker.  

Tanen kihon hōkei – teknikserier i ensam form

Tenchi ken dai ikkei – dai rokkei (1-6) Ryūō ken dai ikkei Giwa ken dai ikkei, dai nikei (1, 2) Byakuren ken dai ikkei Kō manji ken (manji no kata) Ryū no kata (gyaku gote tanen)