Graderingssystem

Shorinji Kempos graderingssystem (kaikyū seido 階級制度) har tre olika typer av grader. Dessa är; bukai 武階, hōkai 法階, och sōkai 僧階. kamokuhyō

Kamokuhyō

Den svenskspråkiga versionen av Shorinji Kempo kamokuhyō
Den svenskspråkiga versionen av Shorinji Kempo kamokuhyō
Alla graderingar inom Shorinji Kempo utfärdas från Hombu i Japan och det är samma kriterier för att gradera oavsett vilket land man tränar i. Alla följer samma kamokuhyō 科目表, eller läroplan som det heter på svenska. Denna kamokuhyō talar om i vilken ordning man skall lära sig alla tekniker och all teori, samt vad som ingår till respektive grad. Shorinji Kempos kamokuhyō är uppdelad i en kyūkenshi kamokuhyō som innehåller träningsschema för nybörjare upp till shodan (1:a dan, svartbälte) och yūdansha kamokuhyō som innefattar träningsschema från 2:a dan upp till 6:e dan. Det finns också en särskild kamokuhyō för barn (upp till 13 år), shōnen kamokuhyō, som innefattar tekniker som barn ska lära sig. Den sträcker sig från 8 kyū till shodan. När barn fyller 13 år går man över till att följa kamokuhyō för vuxna och de går in med den grad de har. Vid gradering inom Shorinji Kempo utför man förutom en teknisk test även ett skriftligt test. Vid kyū-grader innebär det ett skriftligt hemarbete och vid gradering till dan-grader (svartbältesgrader) är det dels ett skriftligt hemarbete samt en skriftlig tentamen på själva graderingsdagen. Till högre dan-grader förekommer det även en intervju. bukai

Bukai

obi - bälteDen första typen av gradering man stöter på är bukai [武階], ”kampgrader”, vilken innebär kyū– och dan-grader precis som finns i de flesta budo. Dessa graderingar innefattar dels ett praktiskt test där man visar upp sina tekniker, men det innehåller också ett teoretiskt test. För kyū-grader är det ett skriftligt hemarbete och för dan-grader ett skriftligt hemarbete samt ett skriftligt test på graderingsdagen. För högre dan-grader är det också en intervju. För barn som är 9 år eller yngre finns det åtta kyū-grader och för alla som är 10 år eller äldre finns det 6 kyū-grader. Barn som är 12 år eller yngre har en lite annorlunda kamokuhyō (läroplan) där man tagit bort så kallade gyaku waza (tekniker som attackerar leder). Kyū-grader börjar med en hög siffra och går ner mot 1 kyū vilket är graden innan svart (dan-grad). När man är ny har man vitt bälte och det kallas minarai (nybörjare). De yngsta barnen har gult bälte för graderna 8:e & 7:e kyū, sedan är det grönt bälte för graderna 6:e, 5:e, & 4:e kyū, och brunt bälte för 3:e, 2:a & 1:a kyū. Dan-grader börjar med 1 dan (shodan), 2 dan (nidan) osv. upp till 9 dan som är den högsta bukai-graden i Shorinji Kempo.
Robert Liljeblad får inkajo (dan-certifikat) vid sin gradering till seikenshi 4 dan på hombu.
Robert Liljeblad får inkajo (dan-certifikat) vid sin gradering till seikenshi 4 dan på hombu.
hōkai

Hōkai

Hōkai är en filosofigrad och de är som följer;
 • junkenshi 准拳士
 • shōkenshi 少拳士
 • chūkenshi 中拳士
 • seikenshi 正拳士
 • daikenshi 大拳士
 • junhanshi 准範士
 • seihanshi 正範士
 • daihanshi 大範士
De fyra första hōkai-graderna utdelas, om man uppfyller kriterierna för graden, samtidigt med 1:a till och med 4:e dan bukai. Daikenshi kan erhållas efter att minst 2 år har gått sedan gradering till 5:e dan bukai och man uppfyller kraven för graden. Junhanshi kan erhållas efter att minst 5 år har gått sedan gradering till 6:e dan bukai och man uppfyller kraven för graden och så vidare. Testet till hōkai-grader innebär att man skriver en uppsats. sōkai

Sōkai

Sōkai-grad innebär prästerskapsgrader. Det finns elva stycken och de är;
Wagesa – som man kan bära när man har sōkai-grad
Wagesa – som man kan bära när man har sōkai-grad
 • shō dōshi 少導師
 • gon chū dōshi 権中導師
 • chū dōshi 中導師
 • gon dai dōshi 権大導師
 • dai dōshi 大導師
 • gon shō hōshi 権少法師
 • shō hōshi 少法師
 • gon chū hōshi 権中法師
 • chū hōshi 中法師
 • gon dai hōshi 権大法師
 • dai hōshi 大法師
För närvarande är det väldigt få västerlänningar som har någon sōkai-grad och i Sverige endast ett par stycken.