Teknik

Shorinji Kempo är mer än bara tekniker för kamp, det är en träning för både kropp och själ (se mer på sidan om Shorinji Kempos speciella karaktärsdrag).
Sannin gake
Sannin gake
Den tekniska sidan består av tre huvudsakliga delar. Dessa är: Gōhō 剛法, eller hårda metoder, som innefattar slag, sparkar, blockeringar etc. Jūhō 柔法, eller mjuka metoder innebär tekniker när en opponent greppar tag i en och man utför fritagning, nedbrytning, kast, fasthållningar etc. Seihō 整法, betyder ungefär korrigerande metoder och är tekniker för att bygga upp kroppen. I huvudsak innebär det ackupressurmassage samt enklare form av benkorrigering (främst ryggraden). Själva träningen i Shorinji Kempo kan delas i fyra lika viktiga delar. Dessa är kihon 基本, hōkei 法形, embu 演武 och randori 乱捕り. Dessa delar förklaras mer i detalj på följande sidor i den här avdelningen. Shorinji Kempo tränas i huvudsak parvis där den ena personen tar rollen som attackerare och den andre övar själva tekniken, sedan växlar man roller. Shorinji Kempo innehåller tekniker mot alla tänkbara typer av attacker, som kan anpassas beroende på situationen.