Riki Ai Funi

Riki ai funi 力愛不二 – Shorinji Kempos andra karaktärsdrag.

En av Shorinji Kempos mest grundläggande filosofiska kännetecken är att styrka och medkänsla är en enhet (riki ai funi). Kaiso (grundaren) ansåg följande: ”Medkänsla utan styrka är meningslös, och styrka utan medkänsla är simpelt våld.

Vanligen så anses medkänsla och styrka vara varandras motsatser men Kaiso ansåg att dessa kunde fungera i harmoni med varandra. Han uttryckte saken på detta sätt: ”Om andra människor inte håller med om vårt sätt att tänka så måste vi försöka övertyga dem. Om de sedan tar till våld för att få igenom sin åsikt, anser jag att vi skall svara med våld. Detta låter extremt, men om det inte fanns möjlighet till sådant agerande i vår träning så skulle Shorinji Kempo vara meningslöst.

När man läser detta, är det mycket lätt att få uppfattningen att Kaiso använde sig av våld för att få människor att ändra sina åsikter. Detta är dock helt felaktigt. Vad menade han då?

Kort efter att Shorinji Kempo grundades kom Kaiso i dispyt med en buddistpräst om ämnet styrka och medkänsla. Buddistprästen påpekade följande: ”Din attityd att lösa problem med våld är helt felaktig, även om du har att göra med en person som varken följer lag eller ordning, går problemet att lösa genom att visa medkänsla och kärlek.

Kaiso delade dock inte denna åsikt; ”Det är väldigt lätt att säga att det är dåraktigt att slåss och att det inte finns någon ursäkt för att vara våldsam. Detta låter väldigt fint. Men det finns människor som inte bryr sig om hur fint detta låter, och det är hos dem som problemet ligger. När man har och göra med sådana människor är den enda lösningen att besvara med styrka och kraft.

Han tillade: ”Jag påstår inte att lösningen ligger vid att utbilda människor till slagskämpar, men om en person ständigt skapar problem så måste det finnas någon som kan hejda denna persons framfart. Och om man nu skall kunna göra detta måste man vara stark nog att sätta stopp för problemet.

Man kan säga att Kaiso inte uppmuntrade till våld som en lösning, men att han slog fast vid nödvändigheten att ha kraft och styrka att agera. När man hamnar i situationer där egna åsikter inte stämmer överens med andras så måste man våga stå upp för dem utan reservation. För att kunna göra det måste man ha en balanserad styrka som räcker till för att ”stå upp” mot motståndaren. Mod, medkänsla eller styrka; var och en för sig är ingen av dem tillräcklig för att lösa den uppgiften.

Detta är riki ai funi.