Parträning är grundläggande - Kumite Shutai

Kumite shutai 組手主体 är Shorinji Kempos sjätte karaktärsdrag.

Ett utmärkande drag i Shorinji Kempo är; ”parträning är grundläggande” (kumite shutai). Detta betyder att två personer tränar gemensamt och i vänskap i syfte att båda skall bli bättre. Det finns två anledningar till att vi inom Shorinji Kempo tränar mycket parform:

Den första är av teknisk karaktär: I ensamträning kan man inte träna timing och avstånd vilket är nödvändigt för att klara av en rörlig motståndare. Shorinji Kempo är en defensiv stridskonst där försvaret börjar först när motståndaren gör en attack. Sålunda måste en person ha rollen som attackerare och en ha rollen som försvarare. Dessa roller byts ständigt mellan de tränande och utan en attackerare kan de defensiva teknikerna inte tränas. Om man vill bli duktig i Shorinji Kempo måste man förstå att träningen kräver detta ömsesidiga samarbete.

Den andra anledningen är av filosofisk karaktär. Kaiso (grundaren) var mycket kritisk mot träning som baserades på vinst och förlust. Han visade sin åsikt på följande sätt: ”En människa som ständigt lever med tanken om vinst och förlust har mycket svårt att tolerera någon över honom. Han oroar sig för sin egen position och även de under honom blir fiender. Denna person måste ständigt försöka riva ner de som är över honom och hålla emot de som försöker komma upp bakom. En människa som lever på detta sätt får inte många vänner och bidrar mycket lite till samhällets utveckling.

Kaiso varnade ständigt för att göra Shorinji Kempo till en sport där tävling står i första rummet. Han inte bara varnade utan sa följande: ”Shorinji Kempo måste kämpa mot varje sådan tendens.” Vår metod att kämpa mot denna tendens i samhället är en träning baserat på ömsesidig parträning. Denna tanke fick Kaiso när han i sin ungdom besökte Shaolintemplet i provinsen Henan i Kina och såg målningar som föreställde kinesiska och indiska munkar leende tränande stridskonst tillsammans. Han ansåg att dessa bilder klart och tydligt beskrev i vilken anda träningen skulle bedrivas.

Denna tanke växte sedan till en idé om hur man kunde träna för att utvecklas som människa. Genom att i kamratskap och utan syfte att skada träna Shorinji Kempo-tekniker med varandra bygger man upp ett ömsesidigt förtroende. Genom denna träning förstår vi att vi inte existerar ensamma i samhället utan att det finns många människor som är olika oss själva. Detta är grunden för ett väl fungerande samhälle.

Detta är kumite shutai.