Kropp och själ är ett - Ken Zen Ichinyo

Ken zen ichinyo 拳禅一如 är Shorinji Kempos första karaktärsdrag.

En av de mer tongivande principerna i Shorinji Kempo är att ”kropp och själ är ett” (ken zen ichinyo). Detta innebär att man inte bara betonar mental eller fysisk träning utan uppmuntrar till att träna båda.

När man är sjuk i kroppen tenderar mentaliteten att försämras och man blir lätt sur och tvär. Det spelar heller ingen roll hur mycket mental styrka man kan uppbringa eftersom det inte kommer förhindra din kropp att bli sjuk. Om kropp och själ är så sammanvävda måste de sålunda tränas som en enhet.

Kaiso (grundaren) talade inte bara om detta som kropp och själ utan även som handling och tanke. Kaiso: ”Zen är något som rör hjärnan och hjärtat*. Hur som helst, allting grundar sig på kroppens existens.”

Kaiso hade en bekant som var huvudmunk vid ett tempel i Japan. Varje vinter ledde denne ålderdomliga munk sina elever upp till ett vattenfall högt uppe i bergen. Där skulle de utföra den asketiska handlingen att stå mycket länge under vattenfallet. Likaså fick den gamla munken tillbringa flera dagar i sängen efter denna lilla utflykt. En dag åkte Kaiso och besökte den gamla munken som fortfarande var sängliggande. Munken svarade på frågor som Kaiso ställde: ”För mina elevers skull var jag tvungen att ställa mig under vattenfallet, men jag börjar bli gammal och detta var mer än min kropp tål. Jag har fått sådan muskelvärk att jag knappt kan röra mig.”

Kaiso led själv av en en hjärtåkomma som främst berörde honom på äldre dar, man han påpekade vikten av att man inte bara kan lita på sin mentala styrka: ”Ni har hört mig säga att jag försöker övervinna min sjukdom med mental styrka. Men denna mentala styrka innehåller bara de känslor och den inställning jag kan uppbringa mot faktumet att jag lider av en dödlig sjukdom. Jag är av den uppfattningen att man inte kan åstadkomma någonting genom enbart mental träning.”

Därför blir det naturligt att fråga om Kaiso lade speciell vikt vid fysisk träning? Kaiso: ”Om du bara använder Shorinji Kempo för att visa din styrka så är din fysiska träning meningslös.” Precis som detta påstående visar, så var han emot alla typer av tävlingar där man försöker sätta rekord eller visa teknisk överlägsenhet gentemot en annan person. Han varnade för att träna för mycket fysiskt eller åt andra hållet för mycket mentalt. Det viktiga var att träna båda två balanserat. Dessutom utvidgade Kaiso begreppet ”ken zen ichinyo” till att omfatta även handling och tanke. Kaiso: ”Om du känner någonting är detta inte tillräckligt. Om dina tankar inte kommer till handling har de ingen mening. Det är när tanke och handling sker direkt och spontant som tankar blir kraftfulla.”

Kaiso hade som mål när han grundade Shorinji Kempo att utbilda människor som kunde omvandla tanke till handling. Kaiso sa: ”Om man är övertygad om en tanke och den inte kommer till handling är den meningslös. Om du tycker någonting är bra, gör det. Om du tycker någonting är dåligt, gör det inte.” Om man vill förändra saker är det på samma sätt. Att kasta sig in i saker utan tanke på fördel eller nackdel är ken zen ichinyo. Med detta menar Kaiso att Shorinji Kempos sätt att leva är att ha kropp och själ som en enhet och om man tänker en sak handlar man därefter.

Detta är ken zen ichinyo.

* I Japan är hjärtat viljans hemvist och inte känslornas som i Sverige.