Vad kännetecknar Shorinji Kempo?

Ibland kallas Shorinji Kempo den ”tänkande människans kampkonst” eftersom moral och etik genomsyrar all vår verksamhet. Vi har sex grundprinciper som på japanska kallas för ”shōrinji kempō no tokuchō” 少林寺拳法の特徴. Principerna är grundade i zenbuddistisk filosofi (Kongo Zen) och speglar Shorinji Kempo och dess karaktär som kampkonst.
  • Ken zen ichinyo 拳禅一如 (enighet av ken och zen)
  • Riki ai funi 力愛不二 (styrka och kärlek i harmoni)
  • Shushu kōjū 守主攻従 (försvar är primärt, attack sekundärt)
  • Fusatsu katsujin 不殺活人 (inte döda utan hjälpa människor)
  • Gōjū ittai 剛柔一体 (hårt och mjukt är ett)
  • Kumite shutai 組手主体 (träning i par är grundläggande)
Riki ai funi beskriver det korrekta sättet att agera och att leva. Ken zen ichinyo beskriver träningsmetoden för att leva på detta sätt. I träningsprocessen av tekniker innebär shushu kōjū och fusatsu katsujin korrekt användande av tekniker och gōjū ittai och kumite shutai karaktärsdrag för tekniker. Läs mer om respektive karaktärsdrag via menyn ovan eller till höger.