Historia

Här följer en kortfattad sammanfattning av Shorinji Kempos historia.

Shorinji Kempo grundades 1947 i staden Tadotsu, som ligger på Shikoku, vilket är den minsta av Japans fyra stora öar. Grundare var en japan vid namn Doshin So. Han ville hjälpa till att bygga upp Japan efter 2:a världskriget.

So Doshin utan för sin första dojo i Japan.
So Doshin utan för sin första dojo i Japan.

Han började med att lära ut sin filosofi, men att lyssna på föredrag om livsfilosofi attraherade inte unga människor i det kaos som Japan var i efter kriget. Doshin So insåg att ett land byggs upp av dess unga människor och beslutade därför att lära ut den kampkonst som han lärt sig under sin ungdom och tid i Kina. I samband med undervisningen i kampkonst undervisade han även sin filosofi som baserade sig på Buddhas läror.

Kaiso hade en vision om att skapa starka och rättfärdiga ungdomar som skulle växa upp till mentalt och fysiskt starka och rättfärdiga medborgare. För att på så sätt skapa ett bättre samhälle.

Shorinji Kempo utvecklades, sakta men säkert till en stark organisation och spreds över hela Japan. Idag finns det cirka 2950 Shorinji Kempo-föreningar i Japan och Shorinji Kempo har genom åren spridits till 35 andra länder (2013). Största nation efter Japan, med avseende på antal föreningar, är Indonesien. I Sverige etablerades Shorinji Kempo officiellt 1970.