Jordbävning/tsunami i Japan

Japan har slagits hårt av den jordbävning och tsunami som drabbade landet den 11 mars. Många organisationer har satt igång katastrofhjälp. Ni som önskar ge bidrag till det arbetet kan lätt göra så via deras hemsidor.

Här är t.ex. Röda Korsets sida för online-bidrag till denna katastrofhjälp:

www.redcross.se/stod-oss/fler-satt-att-stodja/katastrofhjalpen/

Man kan också skänka 100 kronor genom att SMS:a AKUT till 72900.

Det är ofta flera av våra medlemmar som befinner sig i Japan för att träna eller besöka vänner. Vi har inte fått besked om några av dessa är drabbade, alla på Shorinji Kempos hombu är oskadda.

Får vi höra något som är viktigt kommer vi att informera alla svenska Shorinji Kempoföreningar.

Röda Korsets hemsida ger god och tillförlitlig information om katastrofen och dess drabbade, så långt sådan information är tillgänglig. Här är den sidan:

www.redcross.se/teman/tsunami-japan/

Lämna ett svar