Förbundets årsmöte 2017

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Nyheter
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer
Några av deltagarna på förbundets årsmöte.
Några av deltagarna på förbundets årsmöte.

Lördagen den 25 mars hade förbundet sitt årsmöte. Några av de som suttit i förbundsstyrelsen hade aviserat att de ville avgå, så valberedningen fick lite jobb detta år. De som avgick var Peter Thorvald som varit kassör och Peter Hansen som varit sekreterare, ett stort tack till dem för sina insatser.
Alla valen blev enligt valberedningens förslag och nu ser förbundsstyrelsen ut enligt följande.

 • Ordförande; Anders Pettersson (omval)
 • Vice ordförande: Alex Tilly (omval)
 • Kassör: Stefan Jönsson Levin (nyval)
 • Sekreterare: Henrik Persson (nyval)
 • Ledamot: Arnaud Tiquet (omval)
 • Suppleant 1: Leif Kekonius (omval)
 • Suppleant 2: Kenneth Ishii (omval)

Ny lekmannarevisor blev Peter Hansen.

Valberedningen fick en liten förändring där Linda Hagman ersattes av Hanna Svedberg. Valberedningen ser nu ut enligt följande:

 • Tobias Alm (ordförande)
 • Christer Enfors
 • Hanna Svedberg

 

Lämna ett svar