Återblick från Visbylägret!

  • Inläggsförfattare:
  • Inläggskategori:Nyheter
  • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Först en gruppbild på deltagarna i den uppskattade paintballmatchen!

Det gröna laget förnedrade det svarta laget utan pardon. Vi noterade att vissa av våra filosofiska principer var svåra att efterleva i stridens hetta…

De som skulle gradera till svart bälte genomförde först ett skriftligt test. Det fanns gott om plats i den hallen vi disponerade.

Per undervisade mycket om juho – dvs. grepp och kastteknik.

Alex och Per visar balansprinciper som var ett viktigt tema under lägret. Känslan för balans behöver sitta i ryggraden så att man kan reagera reflexmässigt, intuitivt och ändå mjukt. Smärta är ett annat hjälpmedel vi använder för att hantera en angripare, men smärta fungerar inte alltid: droger, extrem upphetsning, sjukdom, alkohol och andra omständigheter kan minska vår smärtkänslighet. Men alla, precis alla, lyder under tyngdlagen…

Kris lyssnar uppmärksamt.
Mer om balansriktningar.

Kote maki gaeshi – en teknik som passar bra att träna in balansprinciper med. De flesta tekniker går att göra på väldigt många olika sätt. I ett stressigt läge, kanske en verklig konfrontation, behöver du reagera intuitivt, det finns sällan tid att fundera. Därför behöver man träna sina tekniker med fokus på principer – snarare än att fastna i detaljer kring finmotorik. I ett akut läge kommer nämligen den finmotoriska förmågan att försämras rejält.

Lika viktigt som att träna enskilda tekniker eller principer är det att stanna upp och analysera varför man tränar och vad man vill uppnå. Här diskuteras målsättningar och hur man kan strukturera upp olika dimensioner i träningen för att utvecklas snabbare, mer och för att undvika kunskapsluckor.
Efter all denna träning var det ganska skönt att slå sig ned i en mjuk hammock.
I de flesta föreningar börjar snart höstterminen. Vi välkomnar gamla och nya medlemmar och alla som vill lära sig mer om självförsvar, utveckla en bättre hälsa och stärka sig mentalt.

Lämna ett svar