Training Camp in Paris

Aosaka-sensei throws Alex with sode maki gaeshi
Aosaka-sensei throws Alex with sode maki gaeshi

Shorinji Kempo Stockholm Södra’s instructors group (almost all) participated in a training camp in Paris with Aosaka sensei 8 dan Daihanshi. Here we can see Aosaka-sensei throwing Alex with sode maki gaeshi. The others looks happy to see how easy Alex to fly a rug. (mer …)

Fortsätt läsaTraining Camp in Paris

Gasshuku in Dinkelscherben

Aosaka-sensei throws Anders PetterssonDuring the weekend of September 23 to 25 the German Federation organised a gasshuku (training camp) in Dinkelscherben in southern Germany (near Augsburg, where a number of the German branches are located).

Aosaka-sensei, 8 dan Daihanshi and official WSKO instructor, from Paris was the main instructor for this gasshuku. From Karlstad, and as the only one from Sweden, I was attending this gasshuku. In addition to the participants from all the German branches  there were participants from Italy, Switzerland, Finland and of course France, with Aosaka-sensei.

(mer …)

Fortsätt läsaGasshuku in Dinkelscherben

Gasshuku i Dinkelscherben

Aosaka-sensei kastar Anders PetterssonUnder helgen den 23-25 september arrangerade det tyska förbundet en gasshuku (träningsläger) i Dinkelscherben i södra Tyskland (i närheten av Augsburg där ett flertal av de tyska föreningarna ligger).

Aosaka-sensei, Daihanshi 8 dan och officiell WSKO-instruktör, från Paris var den huvudsakliga instruktören för denna gasshuku. Från Karlstad, och även som enda svensk, så deltog undertecknad på detta läger. I övrigt så var det förutom deltagare från alla tyska föreningar även deltagare från Italien, Schweiz, Finland och givetvis Frankrike i och med Aosaka-sensei.

(mer …)

Fortsätt läsaGasshuku i Dinkelscherben

Åke passed his test for 5 Dan

During the weekend of 4-5 of June was the previously reported European Taikai in Shorinji Kempo held in Monaco, where Sweden was very successful and winning the category for sandan and above.

This weekend there was also a seminar and hombu organised gradings to 4th and 5th dan. Gradings to 4th dan and above are normally only held at Hombu in Japan, but at certain seminar and events where there are representatives from Hombu, it sometimes are opportunities for gradings to 4th and 5th dan.

From Sweden Åke Olsson, shibu-chō in Karlstad studenter shibu, had received permission to take his test for 5th dan. (mer …)

Fortsätt läsaÅke passed his test for 5 Dan

Åke graderade till 5 dan

Under helgen den 4-5 juni hölls det som tidigare rapporterats EM för Shorinji Kempo i Monaco, där Sverige hade stora framgångar i och med vinst i embu-tävlingen.

Men under denna helg hölls det även träningsläger och man hade även graderingar till 4:e och 5:e dan. Gradering till 4:e dan och högre hålls normalt sett endast på hombu i Japan, men vid vissa officiella evenemang där det finns representanter från hombu händer det ibland att det finns möjlighet till graderingar till 4:e och 5:e dan.

Från Sverige hade vi Åke Olsson, shibu-chō i Karlstads studenter shibu, hade fått tillstånd att gradera. (mer …)

Fortsätt läsaÅke graderade till 5 dan