Yudansha gasshuku i Karlstad

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Nyheter
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Arnaud kastar Joakim när de visar sin embuUnder helgen den 18-19 februari hölls det en yudansha gasshuku (träningsläger för dangraderade). Lägret var även öppet för ikkyū (1 kyū) som hade ok från sin shibu-chō. Instruktörer för lägret var Anders Pettersson daikenshi 5 dan och Åke Olsson seikenshi 5 dan, shibu-chō för Karlstads studenter shibu.

(mer …)

Fortsätt läsaYudansha gasshuku i Karlstad

Yudansha Gasshuku in Karlstad

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:News
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Arnaud throws Joakim when they demonstrate their embuDuring the weekend of 18-19 February there was a yudansha gasshuku (training camp for dan grades). The camp was also open to ikkyū (1 kyū) who had permission from their shibu-chō. Instructors for the camp were Anders Pettersson, daikenshi 5 dan and Åke Olsson, seikenshi 5 dan, shibu-chō of Karlstads Studenter Shibu.

(mer …)

Fortsätt läsaYudansha Gasshuku in Karlstad

Internationellt utbyte

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:News
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Anders-sensei förklarar omote nageUnder helgen 4-5 februari hade Karlstad shibu en liten gasshuku (träningsläger) tillsammans med sina vänner från Harrow shibu i England. Förutom ett antal medlemmar i Karlstad shibu och då givetvis besökare narån Harrow så var ytterligare två föreningar representerade under helgen. Karlstads Studenter shibu hade sin shibu-chō Åke Olsson på plats under lördagen, samt Jörgen Andersson under båda dagarna. Skövde var representerat på söndagen av Peter Thorvald.
(mer …)

Fortsätt läsaInternationellt utbyte

International Exchange

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:News
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Anders-sensei explains omote nageOver the weekend, 4 to 5 February we had a small gasshuku (training camp) with our friends from Harrow shibu in England. In addition to a number of members in Karlstad Shibu and then of course our visitors from Harrow, there were another two branches represented over the weekend. Karlstads Studenter Shibu had their shibu-chō Åke Olsson attending on Saturday, and Jörgen Andersson on both days. Skövde was represented on Sunday by Peter Thorvald.
(mer …)

Fortsätt läsaInternational Exchange

Mycket på gång under våren 2012

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Nyheter
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Det är många saker på gång under våren i Shorinji Kempo-Sverige, så det gäller att planera sin kalender så man inte missar något.

Förutom lokala föreningsarrangemang samt hombus årliga vårläger så är det ett flertal läger på gång.

Yudansha gasshuku i Karlstad

Instruktion vid träningslägerDen 18-19 februari är det dags för det första evenemanget då det hålls en yudansha gasshuku (träningsläger för svartbälten) i Karlstad (se här för detaljer). Lägret är öppet för alla dan-graderade, men även ikkyū (1 kyū) som får ok från sin shibu-chō (huvudinstruktör) kan delta. Lägret kommer dels att fokusera på embu, vilket är en bra förberedelse inför SM senare i vår, men man kommer också att gå igenom vilka förändringar som görs i den nya kamokuhyō som snart kommer att införas. (mer …)

Fortsätt läsaMycket på gång under våren 2012

A lot Going on During the Spring 2012

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:News
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

There are a lot of things going on in Shorinji Kempo in Sweden this spring, so it is important to plan one’s calendar so one do not miss anything.

In addition to local club events and hombu’s annual spring gasshuku there are a number of camps coming up.

Yudansha Gasshuku in Karlstad

Instruction at gasshukuOn the 18th to 19th of February, it is time for the first event when there will be a yudansha gasshuku (training camp for black belts) in Karlstad (see here for details). The camp is open to all dan-grades, but kenshi with ikkyū (1 kyū) that get permission from their shibu-chō (chief instructor) can also participate. The camp will partly focus on embu, which is a good preparation for the Swedish national taikai later this spring, but it will also go through all the changes made in the new kamokuhyō soon to be introduced. (mer …)

Fortsätt läsaA lot Going on During the Spring 2012

Nationell dangradering

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Nyheter
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Kajsen och Charlene efter sin gradering till nidan.
Kajsen och Charlene efter sin gradering till nidan.

Den 20 november arrangerade Svenska Shorinji Kempoförbundet en nationell dangradering i Stockholm. Förbundet strävar efter att ha samtliga behöriga examinatorer på plats vid våra dangraderingar för att vi ska kunna ha en hög kvalitet på graderingarna samt att vi ska likrikta vår bedömning. För att bibehålla och höja kvaliteten på våra instruktörer och utövare har förbundet beslutat att examinatorerna tillsammans ska diskutera sig fram till konsekventa, rättvisa men också något strängare bedömningar.

Den här gången var det 5 stycken som gjorde testet till nidan (2 dan). Ursprungligen var det även planerat med en person till sandan (3 dan), men han skadade sig i foten dagen innan och hade inte möjlighet att delta den här gången.

Efter en timmes skriftligt test och dryga tre timmars tekniskt test hade vi två personer som klarat sin gradering till nidan, Charlene Lima och Kajsen Burell från Stockholms Studenter. Ett stort grattis till Charlen och Kajsen!

(mer …)

Fortsätt läsaNationell dangradering

National Dan Examination

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:News
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Kajsen and Charlene after their grading to nidan.
Kajsen and Charlene after their grading to nidan.

On the 20th of November the Swedish Shorinji Kempo Federation arranged a national dan examination in Stockholm. The Federation strives to have all the qualified examiners on site at our dan examinations in order for us to secure a high quality of the examinations, and that we should unify our judging. In order to maintain and enhance the quality of our instructors and practitioners, the federation decided that the examiners together will discuss and agree on consistent, fair, but also somewhat more rigorous judging when doing examination.

This time we had five people that did the test for nidan (2 dan). Originally there was also planned for one person to take the test for sandan (3 dan), but he injured his foot the day before and could no participate this time.

After a one hour written test and just over three hours of technical tests, we had two people who passed their grading to nidan, Charlene Lima and Kajsen Burell from Stockholms Studenter shibu. Congratulations to Charlene and Kajsen!

(mer …)

Fortsätt läsaNational Dan Examination

Swedish National Taikai 2011

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:News
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Pontus kastar Alex med sode maki gaeshi
Pontus kastar Alex med sode maki gaeshi

The award of “Best Club”, which was established in 2009 by the Shorinji Kempo Gothenburg and is awarded to the branch that ranks best in total during the national taikai under a special scoring system, this year the Stockholm Södra shibu. Good work by the Stockholm södra branch that had many participants, hopefully, a lot more kenshi will take on the challenge and try to win the trophy for their branch next year.

(mer …)

Fortsätt läsaSwedish National Taikai 2011