Report from the Annual General Meeting

On Saturday, March 26th in connection to SB&K’s annual meeting, the Swedish Shorinji Kempo Federeation also had its annual meeting at SB&K’s offices on Ölandsgatan in Stockholm.

As usual, annual reports and economic results of the past year was presented and the meeting also approved the present boards budget and plan for 2011. The board is just about unchanged from the past year with one exception, Stefan Jönsson Levin, Shibu-cho in Visby, is leaving his place as substitute board member. His place is filled by Leif Kekonius who is Shibu-cho in Bromma branch. (mer …)

Fortsätt läsaReport from the Annual General Meeting

Rapport från årsmötet

Lördagen den 26/3 i anslutning till SB&K:s årsmöte hade även Shorinji Kempoförbundet sitt årsmöte på SB&K:s kansli på Ölandsgatan i Stockholm.I sedvanlig ordning presenterades verksamhetsberättelse och resultat för det gångna året och årsmötet godkände även den sittandes styrelsens budget och verksamhetsplaner för 2011. Styrelsen är i det närmast oförändrad från förra året med undantag för att Stefan Jönsson Levin, Shibu-cho i Visby, lämnar sin plats som suppleant i styrelsen. Hans plats fylls av Leif Kekonius som är Shibu-cho i Bromma. (mer …)

Fortsätt läsaRapport från årsmötet

40th Anniversary with Gasshuku and Embu Taikai

On 3-5 of September we celebrated that it was 40 years since Shorinji Kempo was started in Sweden. Wehad a training camp and embu taikai in Gothenburg. Instructors were Aosaka-sensei 8 dan, Kawashima-sensei 7 dan, and the Morikawa brothers, both 7 dan. (mer …)

Fortsätt läsa40th Anniversary with Gasshuku and Embu Taikai

40-årsjubileum med gasshuku och SM-tävlingar

Den 3-5 september firades det att det var 40 år sedan Shorinji Kempo startades i Sverige. Det arrangerades träningsläger och SM-tävlingar av Göteborg Shibu. Instruktörer var Aosaka-sensei 8 dan, Kawashima-sensei 7 dan, och bröderna Morikawa, båda 7 dan.

(mer …)

Fortsätt läsa40-årsjubileum med gasshuku och SM-tävlingar

Master Seminar

Now it´s decided when one of this autumn’s highlights takes place – Master Seminar 3, an opportunity for us who runs clubs to coach and train with each other. The seminar is open to anyone who trains Shorinji Kempo in Sweden with 3 dan or higher. (mer …)

Fortsätt läsaMaster Seminar

Master Seminar

Då är det spikat när en av höstens höjdpunkter äger rum – Master Seminar 3, ett tillfälle för oss som driver klubbar att coacha och träna med varandra. Seminariet är öppet för alla som tränar i Sverige med 3 dan eller högre. (mer …)

Fortsätt läsaMaster Seminar