Sixth seminar for veterans

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:News
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

For the sixth time, Stockholm Södra Shibu, hosted the much appreciated seminar for those within the Swedish Shorinji Kempo Federation with minimum 3rd dan. We started off with different warm-up excercises, on the picture above we see Tobias, Anders and Alex doing squats on the balance balls.  (mer …)

Fortsätt läsaSixth seminar for veterans

Sjätte veteranlägret

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Nyheter
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

För sjätte gången stod Stockholm Södra värd för ett seminarium riktat till Svenska Shorinji Kempo-förbundets veteraner – de med 3 dan eller högre. Vi började med olika uppvärmningsövningar, på bilden ovan ser vi Tobias, Anders (skymd) och Alex göra squats på balansbollar.  (mer …)

Fortsätt läsaSjätte veteranlägret

Senior training – for members with 3 dan and above

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:News
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

 

Johan Frendin, 4 dan, Visby Shibu, practising punching techinique with Viktor Karlhom, 4 dan, Stockholm Södra.

Since three years ago, the seniors of the Swedish Shorinji kempo Federation have gathered twice a year to focus on our own technical dvelopment. We need to get constructive feedback from other practitioners with experience. During these seminars we do a lot of basic training – kicks and punches on pads and sandbags -and use videoanalysis to find details to improve. The atmosphere is relaxed and open and we also create time to discuss ways to develop the training in our branches.

(mer …)

Fortsätt läsaSenior training – for members with 3 dan and above

Veteranläger – för instruktörer med minst 3 dan

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Nyheter
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Johan Frendin, 4 dan, Visby Shibu, övar slagteknik med Viktor Karlhom, 4 dan, Stockholm Södra.

Sedan snart tre år tillbaka har vi som instruerar ute i klubbarna samlats två gånger om året för att träna tillsammans. I rollen som instruktör ger man ofta mer coaching än man själv får tillbaka. För att vi som tränat länge ska fortsätta att utvecklas tekniskt och på andra områden, behöver vi få ärlig och konstruktiv feedback från andra med stor erfarenhet. Under de här samlingarna fokuserar vi mycket på grundträning – slag och sparkar på mitts eller säck – vi videofilmar och analyserar små detaljer som kan förbättras. Stämningen är nyfiken och avspänd och vi har även tid att diskutera hur vi kan utveckla vår träning och våra klubbar.

(mer …)

Fortsätt läsaVeteranläger – för instruktörer med minst 3 dan

Vision 2025

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:News
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

During the past year, we have, within the Swedish Shorinji Kempo Federation, been working to formulate a vision for how we want to develop Shorinji Kempo in Sweden. Our core activities are intense exercise – mental, physical and technical – with the goal of becoming skilled in self-defense and with the greater purpose of being good role models in everyday life. The latter is what budo is really about. To train our characters and to discipline ourselves through regular exercise – this is our method.

(mer …)

Fortsätt läsaVision 2025

Vision 2025

 • Inläggsförfattare:
 • Inläggskategori:Nyheter
 • Kommentarer på inlägget:0 kommentarer

Inom förbundet har vi under det gångna året arbetat med att formulera en vision för hur vi vill utveckla svensk Shorinji Kempo. Kärnan i vår verksamhet är intensiv träning – mental, fysisk och teknisk – med målet att bli duktiga i självförsvar och med det större syftet att vara goda förebilder i vardagen. Det sistnämnda är vad budo egentligen handlar om. Att träna sin karaktär och att disciplinera sig genom regelbunden träning – detta är vår metod.

(mer …)

Fortsätt läsaVision 2025