Administrativa rutiner för Svenska Shorinji Kempoförbundet

Avgifter och kostnader för förbundet uppdateras årligen och justeras då för en eventuellt förändrad yenkurs eller förändrade avgifter till WSKO och Shorinji Kempo Unity. Du hittar alltid uppdaterade avgifter här och ett uppdaterat fakturaunderlag här.

Ersättning för utlägg

Använd ersättningsblanketten som finns på SB&Ks hemsida . Fyll i och skicka med epost till [email protected]. Elektroniska kvitton bifogas och fysiska kvitton (exempelvis kassakvitton) scannas/fotas och bifogas till epost. Fysiska kvitton måste sedan också skickas in per fysisk post till Svenska Budo & Kampsportsförbundet, Ölandsgatan 42, 11663 Stockholm.

Graderingsavgifter

Vid avklarad gradering ska dokumentationen och ett ifyllt fakturaunderlag för graderingen skickas till kassör och sekreterare på [email protected] och [email protected].

För högre graderingar som administreras av hombu (yondan och över) behövs inget faktureringsunderlag. Hombu fakturerar då vårt förbund och vi fakturerar sedan vidare till individen eller klubben.

Nya medlemmar att registrera i WSKO

Vid registrering av nya medlemmar skickas medlemsansökan till [email protected]. Fakturaunderlaget fylls i med antal nya medlemmar och skickas till [email protected]. Görs ofta tillsammans med den första graderingen men tänk då på att datera medlemsansökan från det datum då personen faktiskt började träna.

Branch transfer och nya certifikat eller medlemskort

Vid branch transfer, nya graderingscertifikat eller medlemskort skickas medlemsansökan till [email protected] och fakturaunderlaget fylls i med det som beställs och skickas till [email protected].

Årsavgift medlemmar

WSKO fakturerar årligen förbundet för det antal medlemmar som finns i alla våra klubbar. Därför är det viktigt att medlemmar tas bort från listorna om de inte längre är aktiva. Dessa medlemsavgifter faktureras sedan vidare till klubbarna. Varje förening ansvarar själv för att rapportera in medlemmar till WSKO så att avgiften blir korrekt.

Beställning av Sodesho

Vid beställning av Sodesho fylls erforderlig blankett samt fakturaunderlag i och epostas till direkt till WSKO. Man betalar sedan med Paypal direkt till WSKO.

Beställning av Domarskjorta

Använd blanketten Judge shirt order form. 
Godkända examinatorer och domare kan (och bör) skaffa domarskjorta och slips. Fyll i blanketten och mejla direkt till WSKO [email protected]. Viktigt att ni själva mäter så att det blir rätt längd på ärmarna.

Dokument

 

De flesta av blanketterna finns på WSKO:s hemsida: